PRODUCTS

JEVU2 鎢鋼銑牙刀

產品特點

型號 : JEVU2

鎢鋼銑牙刀 HRC60
1.使用本鎢鋼銑牙刀前,請測刀具偏擺,刀具偏擺精度超過0.01mm時請改正後再切削
2.鎢鋼銑牙刀具伸出夾頭之長度越短越好,刀具伸出量若較長時請自行調降轉速,進給或切削量
3.在切削中若産生異常震動或聲音時,請降低主軸轉速及切削量之直到改善為止

鎢鋼銑牙刀

尺寸眾多請來電洽詢

鎢鋼銑牙刀(全牙) 公制ISO

全牙(粗牙)

M

牙距

外徑d

有效長L1

刃數T

柄徑D

全長L

JEVU20305

M3

0.5

2.2

6

3T

4

50

JEVU20407

M4

0.7

3.1

8

3T

4

50

JEVU20508

M5

0.8

4.0

10

3T

4

60

JEVU20610

M6

1.0

4.8

12

3T

4

60

JEVU20813

M8

1.3

6.0

16

3T

6

60

JEVU21015

M10

1.5

8.0

21

3T

8

75

JEVU21218

M12

1.8

10.0

24

4T

10

75

JEVU21420

M14

2.0

10.0

28

4T

10

83

JEVU21620

M16

2.0

12.0

33

4T

12

83

JEVU21825

M18

2.5

13.9

40

4T

16

92

JEVU22225

M22

2.5

13.9

40

4T

16

92

JEVU22430

M24

3.0

15.9

42

4T

16

92

鎢鋼銑牙刀(細牙) 公制ISO

全牙(細牙)

M

牙距

外徑d

有效長L1

刃數T

柄徑D

全長L

JEVU203505

M3.5

0.50

2.2

6

3T

4

50

JEVU204050

M4

0.50

3

80

3T

3

50

JEVU205050

M5

0.50

3.9

10

3T

4

50

JEVU206075

M6

0.75

3.9

12

3T

4

50

JEVU208100

M8

1.00

5.9

16

3T

6

60

JEVU210100

M10

1.00

7.9

20

3T

8

63

JEVU210125

M10

1.25

7.7

20

3T

8

63

JEVU212100

M12

1.00

9.9

24

4T

10

73

JEVU212150

M12

1.50

9.4

24

4T

10

73

JEVU214150

M14

1.50

11.2

28.5

4T

12

83

JEVU216150

M16

1.50

11.9

33

4T

12

83


image.png

銑牙刀5.JPG

鎢鋼銑牙刀使用方式及注意事項

1.使用本鎢鋼銑牙刀前,請測刀具偏擺,刀具偏擺精度超過0.01mm時請改正後再切削

2.鎢鋼銑牙刀具伸出夾頭之長度越短越好,刀具伸出量若較長時請自行調降轉速,進給或切削量

3.在切削中若産生異常震動或聲音時,請降低主軸轉速及切削量之直到改善為止


image.png